a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Belediyemize İşçi Alımı

Belediyemiz belirsiz sürelerde çalışmak üzere işçi alımı gerçekleştirilecektir.

Belediyemize bağlı TUMSAŞ Şirketi bünyesinde destek personeli olarak belirsiz süreli çalıştırılmak üzere 25 işçi ( 4 Şoför, 2 Sıhhi Tesisatçı, 2 Operatör, 13 Temizlik, 4 Park ve Bahçeler İşçisi ) alınacaktır.
TALEP BAŞVURU BİLGİLERİ:
Başvuru Başlangıç Tarihi : 08.06.2020
Son Başvuru Tarihi: 15.06.2020
(Başvurular hafta içi 09.00- 17.00 saatleri arasında alınacaktır.)
Başvuru Adresi : Tunceli Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi Spor Salonu(Giriş Kat)

MESLEKİ ÖZELLİKLER :
İş Alanı /Pozisyon : Tunceli Belediye Başkanlığının İhtiyaç Duyduğu Birimlerde
İstenen Meslek : Şoför (4 kişi)
Çalışma Adresi : Tunceli Belediyesi Sınırları
Özel Şartlar : Alınacak şoförlerden 3’ünün E sınıfı Ehliyet Belgesine ve Ağır vasıta SRC Belgesine ve Psikoteknik Belgesine 1’nin ise B ya da C sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.
B ya da C sınıfı ehliyete sahip şoför ilanına yalnızca kadın adaylar başvuracaktır.

MESLEKİ ÖZELLİKLER :
İş Alanı /Pozisyon : Tunceli Belediye Başkanlığının İhtiyaç Duyduğu Birimlerde
İstenen Meslek : Sıhhi Tesisatçı (2 kişi)
Çalışma Adresi : Tunceli Belediyesi Sınırları
Özel Şartlar : Tesisat Ustalığı Belgesine Sahip olmak.

MESLEKİ ÖZELLİKLER :
İş Alanı Pozisyon : Tunceli Belediye Başkanlığının İhtiyaç Duyduğu Birimlerde
İstenen Meslek : Operatör (2 kişi)
Çalışma Adresi : Tunceli Belediyesi Sınırları
Özel Şartlar : Operatör Belgesine ve Ehliyetine Sahip olmak.


MESLEKİ ÖZELLİKLER :
İş Alanı / Pozisyon : Tunceli Belediye Başkanlığının İhtiyaç Duyduğu Birimlerde
İstenen Meslek : İşçi (13 kişi)
Çalışma Adresi : Tunceli Belediyesi Sınırları
Özel Şartlar : Alınacak işçiler çöp aracı arkasında çalıştırılacaktır.

MESLEKİ ÖZELLİKLER :
İş Alanı/ Pozisyon : Tunceli Belediye Başkanlığının İhtiyaç Duyduğu Birimlerde
İstenen Meslek : İşçi (4 kişi)
Çalışma Adresi : Tunceli Belediyesi Sınırları
Özel Şartlar : Alınacak işçiler Park ve Bahçeler birimi ve Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalıştırılacaktır. Bu kategoriye yalnızca kadın adaylar başvurabilir.

 

 

 

MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI :
1- Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 45 yaşını aşmamış olmak
2- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.(Bedelli askerlik başvurusu yapıp bedelini ödemiş ancak halen bu görevi yapmamış olanlarda başvurabilir.)
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak
4- Görevine engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak
5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırı ve istismar, ırkçılık ve nefret suçlarından, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, istimal, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
6- Son 1 yıldır Tunceli Belediyesi Sınırları içinde (Merkez Mahalleleri) ikamet ediyor olmak.
7- Başvurular 08.06.2020 günü başlayacak olup 15.06.2020 günü mesai bitimine kadar gerçekleştirilecektir. Başvurular şahsen yapılacak posta ile gönderilen talepler kabul edilmeyecektir. Bu ilanda belirtilen kadrolar için yalnızca yeni yapılacak başvurular kabul edilecektir. Daha önce Belediyemize yapılan iş başvuruları dikkate alınmayacaktır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru formu. ( Tunceli Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi (Spor Salonu) ‘nden temin edilerek adaylarca doldurulacaktır.)
2- Alınacak pozisyonda istenilen özel şartları taşıyor olduğuna dair evraklar;
a)Nüfus cüzdanının fotokopisi
b)Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x 6 ebadında 1 adet vesikalık fotoğraf.
c)İkametgah Belgesi.(Son bir yıldır Tunceli Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge)
d) Adli Sicil Belgesi
e) Erkek Adaylar için askerlik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veyahut askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Bedelli başvurusu yapmış ancak halen gitmemiş olanlar ise bu durumu belirten belge sunacaktır.)
f) B,C, E sınıfı ehliyet belgesi
g) Ağır vasıta, SRC ve Psikoteknik belgesi
h) Tesisat Ustalığı Belgesi
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Tunceli belediyesince tüm başvurular alınıp başvuranlar, müracaat genel koşullarına uyup uymadıkları tespit edildikten sonra aşağıda sıralanan kriterlere göre bir ön elemeden geçirileceklerdir.
Ön elemede eleme için geçerli olan kriterler şunlardır:
-Aktif olarak sigortalı bir işte çalışıyor olmak
- Gelir getirici mülk sahibi olmak(ev, arsa, dükkan vb.)
- Ticari araç plaka ya da hat sahibi olmak
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak
- Hane içerisinde sigortalı bir işte çalışan bir kişinin olması (18 yaş üstü hane nüfusu kalabalık olan ailelere başvuru hakkı tanınacaktır)
İşe alımlar kamuoyuna açık bir kura çekimiyle gerçekleştirilecektir. İşe başvurular yalnızca bir kategoriden yapılabilecek olup her bir kategori için ayrı kura çekimi yapılacaktır. Kura çekiminde ve genel olarak işe alımlarda kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik pozitif ayrımcılık uygulanacaktır.
Kura çekiminde her bir kategoriden aynı sayıda yedek seçimi yapılacak olup kurada çıkıp daha sonra gerekli kriterleri taşımadığı ya da yanlış beyanda bulunduğu ortaya çıkan kişilerin yerine yedek listesinden sıraya göre alım yapılacaktır.

FATİH MEHMET MAÇOĞLU
Belediye Başkanı