a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Belediyemiz Güneş Enerjisi Santrali İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Belediyemiz 2019 yılı sonlarında kararı alınan 2 MW gücünde Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için çalışma başlattı.

Fedaş İl Müdürlüğü, İller Bankası ve belirlenen arazinin tahsisi için ilgili kurumlar ile yapılan görüşme ve yazışmalar sonucunda, tahsis için Pertek Beydamı Köyü civarında belirlenen yaklaşık 40 dönümlük arazinin olduğu alanda İller Bankası ile Belediyemiz teknik personeli incelemelerde bulundu. Alanın incelemesiyle birlikte teknik ve finans bilgileri kapsayan etüt raporu hazırlanarak İller Bankası Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Konu ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı açıklama şöyle:

“İlimiz kent merkezinin çok engebeli ve dağlık arazi yapısı ile mahallelerin birbirinden kopuk ve uzak oluşu, içme suyunun vatandaşlarımıza ulaştırılması ve atık suların atık su arıtma tesisine iletilmesi için birçok noktada pompa istasyonunu kurulmasını zorunlu kılmıştır. Kenttin farklı noktalarında 5 adet içmesuyu pompa istasyonu, 14 adet atıksu pompa istasyonu, 1 adet biyolojik atıksu arıtma ve 1 adet paket arıtma tesisinin elektrik enerji ihtiyacını karşılamak ve belediyemizin diğer küçük çaplı abonelikleri için her ay FEDAŞ’a 200-250 bin TL fatura ödenmektedir.

 

Ödenen elektrik faturaları çok küçük bir belediye olmamıza rağmen, belediye bütçesine çok ciddi bir yük getirmektedir. Bu noktada enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, güneş enerjisi santrali kurarak kendi enerjimizi kendimiz üretmemiz çok büyük bir önem taşımaktadır.  Bu sayede mevcut durumda elektrik faturalarının ödenmesi için sarf edilen mali kaynaklar, kentteki birçok altyapı ve diğer sorunlara kanalize edilecek ve bu da belediyemizin kentleşme ve yerel kalkınma çabalarına büyük destek olacaktır. Tesis kendini yaklaşık 5-6 yıl içinde amorti ederek kara geçecektir. Projenin hayat bulması durumunda, hem enerji ihtiyacımızın yenilebilir enerji kaynağından karşılanacak olması, hem de ciddi boyutlarda ekonomik faydalar sağlaması nedeniyle belediyemizin gerçekleştireceği en önemli yatırımlardan olacaktır.

Bu kapsamda başlatılan proje çalışmasında gelinen aşamada yer seçimi yapılmış, yerin tahsis işlemlerinde son noktaya gelinmiştir. Projenin finansman sorunun çözümü durumunda, Güneş Enerjisi Santralinin 1-1,5 yıl içinde kurulması hedefleniyor.”