a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Belediyemiz 2019-2020 gelir gider tablosu halkımızla paylaşıldı

Belediyemiz 08.04.2019 - 31.12.2020 tarihleri arası gelir gider tablosu halkımızla paylaşıldı.


Şeffaf belediyecilik kapsamında 8 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında belediyemize ait gelir gider tablosunu belediye binamıza asarak halkımızın bilgisine sunduk.


Belediyemiz 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020 tarihleri arası net bütçe geliri 50.483.487,75 iken 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası bütçe gideri genel toplamı 48.223.398,20 olarak açıklandı.


08.04.2019 tarihli itibari ile belediyemizin toplam borcu 68.498.654,28 iken, 31.12.20 tarihi itibariyle borcumuz 58.499.017,70’e geriledi.


 

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHLERLERİ ARASI BÜTÇE GELİRİ
Sıra No: Gelir Türü Net Tahsilat TL.
1 Bina Vergisi 999.222,13
2 Arsa Vergisi 479.165,42
3 Arazi Vergisi 1.346,91
4 Çevre Temizlik Vergisi 619.381,91
5 Haberleşme Vergisi 47.966,52
6 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 1.775.239,09
7 Eğlence Vergisi 7.725,86
8 Yangın Sigortası Vergisi 124.089,21
9 İlan ve Reklam Vergisi 207.322,33
10 Bina İnşaat Harcı 497.613,43
11 İşgal Harcı 111.044,70
12 İşyeri Açma İzni Harcı 19.526,32
13 Tatil Günlerinde Çalışma Harcı 1.025,00
14 Toptancı Hali Resmi 227.010,00
15 Yapı Kullanma İzni Harcı 102.841,82
16 Diğer Harçlar 294.661,35
17 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 42.117,00
18 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 12.000,97
19 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 7.465.041,89
20 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 220.250,50
21 Diğer hizmet gelirleri 3.596.106,87
22 Ulaştırma Hiz. Hatlara İlişkin Kurum Karları 490.663,65
23 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 1.477.591,58
24 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 183.260,00
25 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 1.018.222,40
26 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 192.489,28
27 Kişilerden Alacaklar Faizleri 9.688,02
28 Mevduat Faizleri 928,93
29 Merkezi idare Vergi Gelir. Alınan Paylar 28.722.518,08
30 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 127.539,40
31 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 121.801,45
32 Yol Harcamalarına Katılma Payı 130.502,75
33 Diğer İdari Para Cezaları 12.457,74
34 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam. 375.221,46
35 Yapılandırma Ödemeleri 108.980,79
36 Diğer Vergi Cezaları 594,66
37 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 578
38 Kişilerden Alacaklar 5.939,73
39 Otopark Yön Uyarınca Alınan Otopark Bedeli 588.088,60
40 Arsa Satışı 51.763,00
41 Diğer Taşınır Satışları 13.959,00
  01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHLERLERİ ARASI NET TAHSİLAT 50.483.487,75
     
     
     
     
     
     
TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDERİ
  BÜTÇE GİDER TÜRÜ TUTARI TL.
1 Personel Giderleri 16.127.164,23
2 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 2.731.889,52
3 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 8.142,00
4 Diğer Mal ve Malzeme Alımları 22.942,66
5 Kırtasiye Alımları 19.815,68
6 Büro Malzemesi Alımları 7.319,54
7 Baskı ve Cilt Giderleri 18.527,40
8 Temizlik Malzemesi Alımları 20.347,00
9 Yakacak Alımları 530.733,39
10 Akaryakıt ve Yağ Alımları 2.259.310,91
11 Elektrik Alımları 3.482.788,99
12 Yiyecek Alımları 43.650,49
13 Giyecek Alımları 37.723,07
14 Tıbbi Malzeme Alımları 75.843,04
15 Bahçe Malz. Alım ile Yapım ve Bakım Gider. 141.907,28
16 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 1.659.214,14
17 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.837,97
18 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 747,74
20 Mahkeme Harç ve Giderleri 126.943,57
21 Diğer Yasal Giderler 636.865,80
22 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 139,31
23 Diğer Vergi, Resim ve Harç vb. Gider. 1.183,77
24 Bilgisyar Yazılımları 37.760,00
25 Bilgisayar Hizmeti Alımları 69.281,24
26 Belediye Şirket Personel Giderleri 11.845.127,12
27 Yük Taşıma Giderleri 64.991,81
28 Posta ve Telgraf Giderleri 22.819,24
29 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 86.430,32
30 İlan Giderleri 56.017,20
31 Sigorta Giderleri 173.557,79
32 İş Makinası ve Taşıt Kiralaması Giderleri 48.043,48
34 Diğer Hizmet Alımları 288.808,33
35 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Gider.( Festival Dahil ) 33.768,70
36 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Gider. 21.375,40
37 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 13.098,00
38 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 627.732,02
39 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 57.917,78
40 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 387.774,42
41 İş Makinası Onarım Giderleri 245.851,73
42 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 96.914,71
43 Atölye Tesis ve Hizmet Binası Bakım Onarım Giderleri 46.243,02
44 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 968.153,24
47 YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 3.855.232,46
48 Dernek, Birlik, Kurum, Krl., Sandık vb. Krl. 639.622,33
49 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 1.480,00
50 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 68.166,00
52 İnşaat Malzemesi Giderleri 24.780,00
53 Sıhhi Tesisat Giderleri 126.695,10
54 Diğer Giderler 108.819,21
56 Müteahhitlik Hizmetleri 199.349,79
57 Elektrik Tesisatı Giderleri 43.550,26
  BÜTÇE GİDERİ GENEL TOPLAMI 48.223.398,20
     
     
     
     
     
     
     
  TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLAM BORCU: BORÇ TUTARI TL.
  08.04.2019 TARİHİ İTİBARİ İLE BELEDİYEMİZİN TOPLAM BORCU: 68.498.654,28
  31.12.2020 TARİHİİTİBARİ İLE BELEDİYEMİZİN TOPLAM BORCU: 58.499.017,70