a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Belediyemiz Yeni sondaj kuyusu işletmeye aldı

Belediyemiz iklim değişikliği ve en önemli etkilerden kuraklığa karşı planladığı tedbirlerden biri olan sondaj kuyusunun faaliyete alınması çalışmasını büyük ölçüde tamamlandı.

Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz  pompanın kuyuya indirilmesi, terfi hattı yapımı ve trafo kurulumu tamamlanarak kuyudan kent şebeke sistemine su verilmeye başlandı.  Kuyunun hizmete alınması için yaklaşık 1.000.000,00 TL(bir milyon) yatırım gerçekleştirilecek.

 

Konu ile ilgili Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz açıklama yaptı.  Açıklama şöyle:

 

“Kent merkezinin kısa ve orta vade de su sıkıntısı yaşamaması için 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 2 adet sondaj kuyusunun yakınında 1 adet sondaj kuyusu daha açtırılmıştır. Belediyemizin mali yetersizliği nedeniyle, kuyunun faaliyete alınmasının finansmanı için 2019 yılında İller Bankasına yazılı başvuru yapılmış, başvurunun sonuçlandırılması için İller Bankası Genel Müdürlüğünde birkaç kez görüşme gerçekleştirilmiş, ancak şimdiye kadar borçlanma talebimize olumlu veya olumsuz yanıt verilmemiştir.

Bu yıl yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle kuyunun faaliyete alınması öncelikle bir iş haline geldiğinden, İller Bankasının kredi desteği beklenilmeden kuyunun faaliyete alınması işinin Belediyemizin öz mali kaynakları ve kendi ekip ve ekipmanları ile yapılması kararı alınmış ve bu doğrultuda çok hızlı şekilde işin projeleri  tamamlanarak, mal alımı ihalesine çıkılmıştır. Gelinen aşamada alımı gerçekleştirilen malzeme ile uygulama ihalesi yapılmadan Belediyemizin ekip ve ekipmanları ile pompanın kurulumu ve kuyuya indirilmesi, terfi hattı yapımı, yeni trafo kurulumu gerçekleştirilerek 23/08/2021 tarihi gece saat 23:30 itibariyle kuyudan depolara su verilmeye başlandı.

Kuyunun pompa derinliği 76 metre olup, kuyudan yaklaşık 40lt/sn su alınabilmektedir. Kuyudan alınan su Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Aktuluk Mahallesi şebeke sistemine, kentin su ihtiyacını karşılayan diğer kaynakları olan Zagge-Hakis ve Hagü kaynaklarının tüm suyu ise diğer mahallelerimizin depolarına aktarılacaktır. Bu sayede tüm mahallelere daha fazla su aktarımı yapılacağı için bazı dönemler oluşan su yetersizliğinin önüne geçilmiş olacaktır. Kuyu kuraklık nedeniyle ortaya çıkan su yetersizliği ve aşırı nüfus artışına bağlı olarak oluşan su ihtiyaç açığına çok büyük katkılar sağlayacaktır.  Kuyu aynı zamanda şimdi ve gelecekte Munzur Gözeleri Su Temini Projesi veya farklı bir proje hayata geçirildiğinde de kent içme suyu sisteminin yedek kaynağı olarak ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kullanılmak üzere hazır durumda bekletilecektir.

İş kapsamında 3 adet sondaj kuyusunun tüm elektrik sisteminin değiştirilmesi, kuyuların pano sistemlerinin tek yapı içine alınması için yeni bina yapılması, terfi istasyonu binasının yapılması, suyun miktarını ölçmek için 3 adet elektromanyetik debimetrenin kuyu çıkışlarına yerleştirilmesi ve 3 adet kuyu ve 1 adet deponun scada-otomasyon sistemin kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalarında yaklaşık 1 ay içinde tamamlanması öngörülmektedir. Kurulumu yapılacak scada- otomasyon sistemi; şu andaki gereksinimlerin tümünü karşılayacak ve ileride yapılması planlanan ilave ve değişikliklerin kolayca adapte edilmesine olanak verecek şekilde uluslararası standartlara uygun, ileri teknoloji ürünü, modüler olarak büyüyebilir açık bir sistem olacak şekilde tasarlanmıştır.

Kent merkezinde önümüzdeki yıllarda su yetersizliğine bağlı sorunlar yaşanmaması için su kayıp ve kaçakları mücadele etkin şekilde mücadele edilecek, suyun tasarruflu kullanımı için çalışmalar yürütülecek ve ek tedbirler alınmaya devam edilecektir.”