a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Belediyemizin Orman Yangınlarına İlişkin Açıklaması

Değerli halkımız, 

 

Batıdan doğuya onlarca şehirde ve bölgemizde felaketler peş peşe yaşandı. Kapitalist sistemin yaratmış olduğu ranta dayalı  sömürü düzeninde  yaşanan bu felaketlerde canlılar zarar gördü. İnsanlar en yakınlarını göz göre göre yitirdi,  birçok doğal alan tahrip oldu.  Bu durumdan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.

 

İlimizde de bu süreçte 5’i büyük olmak üzere toplam 20’nin üzerinde yangın meydana geldi. Hozat-Ovacık arası, Munzur Vadisi Fırtına Veli Bölgesi, Aktuluk Bölgesi, Roj Deresi, Balpayam bölgelerinde çıkan büyük yangınlar 02.09.2021 tarihi itibariye kontrol altına alınırken havadan müdahale ile yer yer soğutma çalışmaları devam etmektedir. 

 

Belediye olarak ilimizdeki yangınların söndürülmesine aktif olarak katılım sağlarken amacımızın doğayı korumak ve doğada yaşayan bütün canlıların yaşam yerlerinin tahrip olmasını bir an önce engellemek olduğunu bir kez daha belirtelim. 

Bu süreçte yangına dair bize destek mesajları ileten,  maddi-manevi olarak yanımızda yer alan halkımıza, ismini saymakla bitiremeyeceğimiz; belediyelere, siyasi partilere, basın kurumlarına, aydınlara, sanatçılara, çevre örgütlerine, kamu-kurum ve kuruluşlarına, gece gündüz demeden çalışan gönüllülere,  günlerce süren  çalışmalarda fedakarca emek harcayan tüm Dersim dostlarına teşekkür ediyoruz. Kendimizi hep çok kalabalık hissettik.  

İçerisinde yaşadığımız doğayı ve doğanın tüm unsurlarını korumak bizim için çok değerli. Kapitalist sistemin tersine çevreyi ve onun sorunlarını merkeze alan yeni bir çevreci anlayışı büyütmek yerel yönetim olarak temel ilkelerimizden. Bu minvalde kent mimarisinden, alt yapıya, yaşam alanlarına dair birçok sorunu çözerken doğayı, doğada yaşayan her bir canlıyı gözeterek çalışma yürütme çabası içerisindeyiz. 

 

Sebebi her ne olursa olsun ortaya çıkan bu doğa tahribatlarına karşı duyarlı olmaya ve her koşulda mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin her neresinde olursa olsun yaşanan ya da yaşanacak bu tür sorunlarda belediyemizin olanakları çerçevesinde katkı sunacağımızı da belirtiyoruz. 

Dayanışma Büyütür!