a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Basına ve Kamuoyuna;

31 Mart sonrası “Söz, yetki, karar, halka’ diyerek yürüdüğümüz bu yolda bütün yaklaşımlarımız halka karşı şeffaf olma üzerinedir. İl merkezinde de belediyeyi devraldığımız günden itibaren bu ilkeyle hareket ettik. Son günlerde çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden belediyemizi ve başkanımızı hedef alan karalama kampanyaları yapıldığı görülmektedir. Aşevinin faaliyetinin durdurulduğu, tekstil fabrikaları ile ilgili uygulamalar, bir belediye personelinin cem evinde dedelik yaptığı ve park bahçelerde görevlendirildiği konularında yapılan spekülatif haberlerden dolayı kurumumuzca açıklama yapılması ihtiyacı görülmüştür.

  1. Aşevinin kapatılması: Kayyum döneminde belediyemize ait terminal yolundaki binanın bir bölümü; ihtiyaç sahiplerine günlük 1 öğün sıcak yemek verilmesi amacıyla faaliyete geçirilmiştir. Aşevi, ilimizde günlük yemek ihtiyacı sahiplerinin hizmetine sunulan belediyeye bağlı bir hizmet birimidir.

Bizler mazbatamızı 5 Nisan Cuma günü alarak göreve başladık. Aşevi faaliyeti ise; bizler yerel yönetimi devralmadan önce 2 Nisan günü parası belediyemiz tarafından önceden ödenmiş kuru gıda maddeleri depodan alınmış halde bırakılmıştır. Mevcutta ki kuru-yaş gıda ve diğer yemeklik malzemelerin aşevinden götürüldüğüne dair kamera kayıtları da belediyemizde saklıdır. Belediyemiz ve başkanımızın aşevini kapattığı yönündeki haberler maksatlı ve asılsızdır. Öte yandan belediye bünyesine bağlı aşevinin tekstil fabrikalarından birine de yemek verdiği tespit edilmiştir. Aşevinin ilimizde ticaret yapan kurum ve kuruluşlardan herhangi birine de hizmet vermesi kabul edilebilir değildir. Bu noktadan bakıldığında; fabrikada çalışan işçilere aşevinden yemek verilmesi işverenin işçiler lehine yaptığı bir hizmet değildir. Sözde meclis toplantılarında alınan karar gereği;  öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken yemek eğer fabrika işçilerine veriliyorsa burada sorgulanması gereken bu usulsüz uygulamayı devreye koyan belediye yönetimi ve ticari çıkarlarla bunu kabul eden işverendir. Aşevi;  gerekli incelemeler –çalışmalar, tadilat ve planlamalar yapıldıktan sonra tekrar gerçek ihtiyaç sahiplerine hizmet edecek tarzda faaliyetlere başlatılacaktır. Bu başlık altında değineceğimiz bir diğer konu ise; fabrikalarda çalışan işçilerin belediye servis araçlarıyla bırakılmadığına dair söylemlerdir. Ücretsiz servis araçlarının kaldırıldığı yönündeki haberler de gerçek dışı olup servis hizmeti aralıksız sürdürülmektedir.

 

  1. Tekstil fabrikalarının suyunun kesilmesi:

 

Yaklaşık bir yıldır faaliyet yürüten tekstil fabrikalarının su aboneliklerinin yapılmadığı tespit edilmiş, ilgili fabrikaların yönetimleriyle yaptığımız görüşmeler sonucu bu fabrikaların şimdiye kadar su aboneliklerinin yapılmadığı ve bunun yasalara aykırı olması sebebiyle bir an önce aboneliklerinin yapılması kararlaştırıldı. Daha sonra fabrika yönetimleri bunun için gerekli işlemleri başlatmış; İlgili tekstil fabrika yöneticilerinden biri olan Sevda Ateş; sosyal medya ve kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade etmiştir.

 

  1. Cem evinde dedelik yapan bir belediye çalışanının Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde görevlendirilme meselesi:

 

Bilindiği üzere Belediyemiz kayyım yönetiminde iken bir kısım belediye çalışanının başka kurumlarda çalıştırıldığı; maaşlarının belediye tarafından ödendiği tespit edilmiştir. Bunlardan biri de aynı zamanda Tunceli Cemevi’nde dedelik yapan bir belediye çalışanımızdır. Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda adı geçen personel de asli görevine geri çağrılmıştır. Ancak adı geçen personelin cem evinde dedelik yapmaya devam etmek istemesi üzerine; belediye çalışanlarının, belediyemiz çalışma saatleri dışında istediği koşullarda ve istediği yerde çalışmaya devam edebileceği yönünde kendilerine tebliğde bulunulmuştur.

Kamu Kurumu olan belediyenin, kamu yararı gözeterek maaşını belediye gelirlerinden alan personelini de asli görevi olarak kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirmiştir.

 

  1. Mescit ve bebek bakım odası ve çay evinin kapatılması meselesi:

 

Belediyemiz bünyesinde bulunan Mescit ve bebek bakım odasının kapatılmadığı gibi belediyeyi devraldığımız günden bu güne resmi çalışma saatleri içerisinde hizmet vermeye devam etmektedir. Kapalı olduğuna dair haberler asılsızdır. Çay evi ise; 31 Mart yerel seçimlerinden bir gün sonra yine eski yönetim tarafından kapatılmıştır. İdari ve mali açıdan değerlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilecek bir personel eşliğinde faaliyete açılacaktır.