a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Munzur Vadisi Jeopark Çalıştayı 24-25 Eylül'de

Munzur Vadisi’nin Jeopark Potansiyeli Ve Jeoturizm Çalıştayı 24-25 Eylül’de Yapılacak

 

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte düzenlediğimiz “Munzur Vadisi’nin Jeopark Potansiyeli ve Jeoturizm Çalıştayı”, “Munzur’u Keşfet, Koru” ana teması ile 24-25 Eylül 2019 tarihleri arasında Belediye Konferans Salonumuzda gerçekleştirilecek.

 

 

Munzur Vadisi Jeoparkı çalışmaları kapsamında Belediyemiz ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Munzur Vadisi’nin Jeopark Potansiyeli ve Jeoturizm Çalıştayı 24-25 Eylül tarihlerinde Tunceli’de gerçekleştirilecek.

 

Munzur Vadisi’nin korunması ve gelecek nesiller aktarılabilmesi için UNESCO Global Jeopark Ağı’na katılması hedefi ile başlatılan çalışmanın önemli adımlarından biri olan Çalıştay, iki gün sürecek. Çalıştayın ilk gününde; Munzur Vadisi ve Çevresinin Jeopark Potansiyeli değerlendirilecek, ikinci gün ise teknik gezi düzenlenecektir.

 

Çalıştayın ilk gününde Belediye Başkanımız Fatih Maçoğlu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan ile katılımcı protokol açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Nizamettin Kazancı tarafından “Jeopark ve Jeoturizm Çağrısı”, Prof. Dr. Ercan Aksoy tarafından “Korunan Alanların Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkileri”, Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem tarafından “UNESCO Jeopark Kriterleri”, Prof. Dr. Tuncer DEMİR ve Yiğit KARAKUZU tarafından “Kula-Salihli Jeoparkı”, Dr. Zeynel ÇILGIN tarafından “Munzur Vadisi’nin Jeopark Potansiyeli”, Dr. Ahmet Doğan tarafından “Munzur Vadisi’nin Bitki Çeşitliliği (Flora)”, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan tarafından “Tunceli’nin Somut Olmayan Kültürel Varlıkları ve Jeopark İçindeki Yeri”, Prof. Dr. Halim Perçin tarafından “Munzur Gözeleri ve Çevresinin Peyzaj Tasarımı”, Prof. Dr. Erdin Bozkurt tarafından “Jeopark Alanlarının Eğitim Turizmi Potansiyeli”, TMMOB jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Düzgün Esina tarafından “Munzur Vadisi Jeopark Projesi; Yol Haritası ve Beklentiler” başlıklı sunumlar gerçekleştirilecektir.

 

Kurultayın ikinci günü ise Dikilitaş, Ana Fatma, Halvori Gözeleri, Munzur Vadisi Kanyonu, Laç Deresi Kanyonu, Tornova Fay Sırtı, Ovacık Pul-Apart Havzası, Munzur Gözeleri, Eğripınar Genç Buzul Çökelleri, Ovacık Kayak Pisti, Ovacık Fay Zonu ve Buzul Kanyonu’nu içeren bir teknik gezi yapılacaktır.

 

Munzur Vadisi’nin Jeopark Potansiyeli ve Jeoturizm Çalıştayı, Hozat, Nazımiye, Pertek, Pülümür, Ovacık Belediye Başkanlıkları ile Tunceli Barosu, Tunceli Sanayi ve Ticaret Odası, Tunceli Esnaf ve Sanatkârlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO), Kula-Salihli Jeoparkı ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından da desteklenmektedir.

 

Çalıştaya tüm halkımız davetlidir.  


 

1. GÜN (24.09.2019)

 

8.30-9.00

KAYIT

9.00-10.00

  AÇILIŞ

10.00-10.30

JEOPARK VE JEOTURİZM  ÇAĞRISI

Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI (Ankara Üniversitesi)

10.30-11.00

ARA

11.00-11.30

KORUNAN ALANLARIN YEREL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 Prof. Dr. Ercan AKSOY (Fırat Üniversitesi)

 11.30-12.00

UNESCO JEOPARK KRİTERLERİ

Prof. Dr. Nazire ÖZGEN ERDEM (Cumhuriyet Ünv.)

12.00-12.30

KULA-SALİHLİ JEOPARKI

Prof. Dr. Tuncer DEMİR & Yiğit KARAKUZU

12.30-13.30

YEMEK ARASI

13.30-14.00

MUNZUR VADİSİNİN JEOPARK POTANSİYELİ

Dr. Zeynel ÇILGIN (Munzur Üniversitesi)

14.00-14.30

MUNZUR VADİSİNİN BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ (FLORA)

Dr. Ahmet DOĞAN (Marmara Üniversitesi)

14.30-15.00

TUNCELİ’NİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL VARLIKLARI  VE JEOPARK İÇİNDEKİ YERİ

Hüseyin ALAN

(TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası)

15.00-15.30

MUNZUR GÖZELERİ VE ÇEVRESİNİN PEYZAJ TASARIMI

Prof. Dr. Halim PERÇİN
(TMMOB Peyzaj Mimarları Odası)

15.30-16.00

ARA

16.00-16.30

JEOPARK ALANLARININ EĞİTİM TURİZMİ POTANSİYELİ

Prof. Dr. Erdin BOZKURT (ODTÜ)

16.30-17.00

MUNZUR VADİSİ JEOPARK PROJESİ; YOL HARİTASI VE BEKLENTİLER

Düzgün ESİNA

(TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası)

17.00-18.30

MUNZUR VADİSİ JEOPARKI PROJE DEĞERLENDİRME

TOPLANTISI

19.00

AKŞAM YEMEĞİ

 

 

 

2. GÜN (25.09.2019)

TEKNİK GEZİ

9.00

BELEDİYE ÖNÜNDE BULUŞMA

9.30

MUNZUR VADİSİNE HAREKET

ZİYARET EDİLECEK LOKASYONLAR

DİKİLİTAŞ

(ZİYARET YERİNİN GÖRÜLMESİ VE MUHTEMEL BOTANİK PARK ALANI)

ANA FATMA

(ZİPLİNE VE DİNLENME TESİSLERİ İLE DOĞAL MİNERALLİ SUYU)

HALVORİ GÖZELERİ

(HALVORİ MAĞARASI VE KARSTİK BOŞALIM ALANININ GÖRÜLMESİ VE YABAN HAYATI GÖZLEM İSTASYONU)

MUNZUR VADİSİ KANYONU VE DOĞA FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI

LEŞ DERESİ KANYONU

TORNOVA FAY SIRTI

OVACIK PUL-APART HAVZASI

12.00 - 13.00

ÖĞLE YEMEĞİ (OVACIK TURİSTİK OTEL)

MUNZUR GÖZELERİ KARSTİK BOŞALIM ALANI

EĞRİPINAR GENÇ BUZUL ÇÖKELLERİ

OVACIK KAYAK PİSTİ

OVACIK FAY ZONU VE BUZUL KANYONU