a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Cumhuriyet Mah.234 Ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Degişikliği

TUNCELİ BELEDİYESİ


İLAN

       Tunceli İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Hayati TUNÇ’a ait olan 234 ada 5 nolu parsel üzerinde “Günübirlik Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği (Plan İşlem Numarası: NİP- 25986,22) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (Plan İşlem Numarası: UİP- 25987,37) Tunceli Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Tunceli Belediyesi Hizmet Binası girişindeki ilan panosu ve Belediye resmi internet sitesinde 17.03.2020-16.04.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. İmar Planı değişikliklerine itiraz olunması halinde müracaatın Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması ilan olunur. 17/03/2020