a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Atatürk Mah. 1631 Ada 4 Nolu Parsele İlişkin İmar Planı Değişikliği

İLAN

 

Tunceli İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1631 ada 4 nolu parsele ilişkin “Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP- 25986,23 Plan İşlem Numaralı) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (UİP-25987,38 Plan İşlem Numaralı) Tunceli Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/30 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Tunceli Belediyesi Hizmet Binası girişindeki ilan panosu ve Belediyemizin resmi internet sayfasında 17.07.2020-17.08.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. İmar Planı değişikliklerine itiraz olunması halinde müracaatın Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması ilan olunur.  17/07/2020