a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Atatürk Mah.Su Deposu Mevki İmar Plan Degişikliği

TUNCELİ BELEDİYESİ

 

İLAN

 

      İlimiz Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi Su Deposunu kapsayan, sınırları imar paftasında belirtilen alanda yer alan ve meri imar planımızda imar yolu olarak planlı olan yol akslarının; mevcut durum, hâlihazırdaki kullanımlar ve mülkiyet dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tunceli Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 2020/58 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Tunceli Belediyesi Hizmet Binası girişindeki ilan panosu ve Belediyemizin resmi internet sayfasında 18.08.2020-18.09.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. İmar Planı değişikliğine itiraz olunması halinde müracaatın Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması ilan olunur.  18/08/2020