a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Aktuluk Mahallesi 2. Etap (Yol Altı) İmar Planı

TUNCELİ BELEDİYESİ

İLAN

 

         Tunceli İli, Merkez Aktuluk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan, sınırları paftasında belirtilen “Aktuluk Mahallesi 2. Etap (Yol Altı) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”, Tunceli Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 2020/81 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Tunceli Belediyesi Hizmet Binası girişindeki ilan panosu ve Belediyemizin resmi internet sayfasında 14.09.2020-14.10.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. İmar Planlarına itiraz olunması halinde müracaatın Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması ilan olunur.  14/09/2020