a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
İmar Plan Degişikliği

TUNCELİ BELEDİYESİ

İLAN

Aşağıdaki tabloda bilgileri verilen ve belediyemiz meclisince onaylanan imar planı değişiklikleri, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Tunceli Belediyesi Hizmet Binası girişindeki ilan panosu ve Belediyemizin resmi internet sayfasında 16.09.2020-16.10.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile ilana çıkartılmıştır.

 İlan olunur.  16/09/2020

 

MAHALLESİ- ADA- PARSEL-KONUSU

MECLİS KARARI TARİHİ

MECLİS KARARI NO

1

Tunceli İli, Merkez Atatürk Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, 1541 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

03.09.2020

82

2

Tunceli İli, Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, 3 ada 371 nolu parsel ve çevresinin ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

03.09.2020

83