a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

TUNCELİ BELEDİYESİ

İLAN

Aşağıdaki tabloda bilgileri verilen ve Tunceli Belediye Meclisince onaylanan imar planı/değişiklikleri, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Tunceli Belediyesi Hizmet Binası girişindeki ilan panosu ve Belediyemizin resmi internet sayfasında 15.10.2020-15.11.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilan olunur. 15/10/2020

 

MAHALLESİ- ADA- PARSEL-KONUSU

MECLİS KARARI TARİHİ

MECLİS KARARI NO

 

1

Tunceli İli, Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları dâhilinde yer alan, 3 ada 573 nolu parsel ile parselin güney-güneybatısındaki tescil harici alanın bir kısmı kapsayan ve mer’i imar planında Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlı olan imar adasının Emsal değerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

05.10.2020

89

2

Devlet Su İşleri 93. Şube Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ıslah projesi çerçevesinde Tunceli İli, Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları dâhilinde yer alan, sınırları imar paftasında belirtilen yapı adalarının ıslah projesi kapsamında yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

05.10.2020

90

3

Tunceli İli, Merkez Alibaba Mahallesi, 83 ada 1 nolu parsel ve 82 ada 1 nolu parselin bir kısmını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

05.10.2020

91

4

Tunceli İli, Merkez Mahallerinde yapılan imar planları ile getirilen Plan Notlarının “4.Ticaret ve Ticaret-Konut(Tick) Karma Kullanım Alanları” başlığı adı altında yer alan “4.8.” maddesinde belirtilen plan notunun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği,

05.10.2020

92

5

Erzincan İdare Mahkemesi’nin 2018/971 Esas No 2019/1758 Karar No Sayılı mahkeme kararı gereği, Tunceli İli, Moğultay (Alpdoğan) Mahallesi, 291 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

05.10.2020

96

6

Tunceli İli,  Merkez Mahallerinde yapılan imar planları ile getirilen Plan Notlarının “3.Konut Alanları” başlığı adı altında yer alan “3. Maddesinin 5. Fıkrasında” belirtilen plan notunun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği,

05.10.2020

99