a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Aktuluk Mahallesi 2. Etap (Yol Altı) İmar Planı Kabul Edilen Kısımlar

TUNCELİ BELEDİYESİ

İLAN

 

        İlimiz Merkez  Aktuluk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan, sınırları paftasında belirtilen “Aktuluk Mahallesi 2. Etap (Yol Altı) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” Tunceli Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 2020/81 sayılı kararı ile onaylanarak, 14.09.2020-14.10.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Söz konusu askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Tunceli Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 2020/105 sayılı kararı ile görüşülerek karara bağlanmış olup, ilgi planlara yapılan itirazlar sonucunda Belediye Meclisince kabul edilen kısımlar, 3194 sayılı İmar Kanunu 8/b maddesi gereğince Tunceli Belediyesi Hizmet Binası girişindeki ilan panosu ve Belediyemizin resmi internet sayfasında 18.12.2020-18.01.2021 tarihinde 1 (bir) ay süre ile eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. İmar Planlarına itiraz olunması halinde müracaatın Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması ilan olunur.  18/12/2020