a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK İLANI (Moğultay (Alpdoğan) Mahallesi, 281 ada 13 parsel nolu parsel ,Cumhuriyet Mahallesi, 1530 ada 1 nolu parsel ile 1819 ada 1 nolu parsel)

TUNCELİ BELEDİYESİ

İLAN

Aşağıdaki tabloda bilgileri verilen ve Tunceli Belediye Meclisince onaylanan imar planı/değişiklikleri, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Tunceli Belediyesi Hizmet Binası girişindeki ilan panosu ve Belediyemizin resmi internet sayfasında (www.tunceli.bel.tr)  12.02.2021-14.03.2021 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilan olunur. 12/02/2021

 

MAHALLESİ- ADA- PARSEL-KONUSU

MECLİS KARARI TARİHİ

MECLİS KARARI NO

 

1

Tunceli İli, Merkez İlçesi Moğultay (Alpdoğan) Mahallesi, 281 ada 13 parsel nolu taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

04.02.2021

2021/10

2

Tunceli İli, Merkez İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1530 ada 1 nolu kadastro parseli ile 1819 ada 1 nolu Orman parselin bir kısmını kapsayan ve meri imar planımızda “Sağlık Tesis Alanı (Hastane)” olarak planlı olan imar adasının, maksimum yapı yüksekliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanun 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde“ (Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) ve aynı bendin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

04.02.2021

2021/11