a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
İlimiz Merkez Mahalleri Uygulama İmar Plan Notları Değişikliği

TUNCELİ BELEDİYESİ

İLAN

 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri gereği ve aynı zamanda 22/02/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliği ve 25/03/2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği ile uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi amacıyla; İlimiz Merkez İlçe Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda sınırları paftalarında belirtilen ve etaplar halinde yapılan 1. Etap İnönü Mahallesi, 2. Etap Esentepe Mahallesi, 3. Etap Moğultay-Yenimahalle, 4. Etap Alibaba Mahallesi, 5. Etap Cumhuriyet Mahallesi, 6. Etap Atatürk Mahallesi (Yol Altı) ve 7. Etap Atatürk Mahallesi (Yol Üstü) ilave-revizyon uygulama imar planları ile getirilen plan notlarının genelinde yapılması uygun görülen düzenlemeleri kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri, Belediye Meclisimizin 07.06.2021 tarih ve 2021/60-61 sayılı meclis kararları, 08.06.2021 tarih ve 2021/62-63-64-65-66 sayılı meclis kararları ile onaylanmıştır. Onaylanan imar plan değişikliklerinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Tunceli Belediyesi Hizmet Binası girişindeki ilan panosu ve Belediyemizin resmi internet sayfasında (www.tunceli.bel.tr) 22.06.2021-22.07.2021 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Söz konusu plan değişikliğine itirazda bulunmak isteyenlerin yasal süresi içinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması ilgililere ilan olunur.22/06/2021