a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Alibaba ve Moğultay Mahallesinin muhtelif Alanlarında İmar Plan Degişikliği


TUNCELİ BELEDİYESİ

İLAN

Aşağıdaki tabloda bilgileri verilen ve Tunceli Belediye Meclisince onaylanan imar planı değişiklikleri, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Tunceli Belediyesi Hizmet Binası girişindeki ilan panosu ve Belediyemizin resmi internet sayfasında (www.tunceli.bel.tr) 16.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilan olunur. 16/07/2021

 

MAHALLESİ- ADA- PARSEL-KONUSU

MECLİS KARARI TARİHİ

MECLİS KARARI NO

 

1

İlimiz Merkez İlçesi Alibaba Mahallesi 295 ada 1, 6, 7, 9, 10 nolu taşınmazların bir kısmını kapsayan alana ilişkin “Teknik Altyapı Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi,

06.07.2021

82

2

İlimiz Merkez İlçesi, Moğultay Mahallesi 273 ada 12 nolu parsele ilişkin “Kamu Hizmet Alanı ”amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve “İdari Hizmet Alanı ” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi,

06.07.2021

81