a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
DUYURU

 

 

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümleri gereği Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defaperiyodik kontrol” ’ün yapılması zorunludur.

 

Asansörlerin yıllık kontrollerinin yaptırılması ile ilgili olarak Belediyemiz ile A Tipi Muayene Kuruluşu olan ve aşağıda açık adres ve periyodik kontrol ücretleri belirtilen TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında protokol imzalanmıştır.

 

Bina yöneticilerimizin 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 35. Maddesi (l) fıkrasında “Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi” aksi takdirde bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrası  (s) bendi uyarınca Belediyemiz tarafından mühürlenerek hizmetten men edilecektir.

 

Yıllık kontrol sonucu yeşil bilgi etiketi iliştirilen asansörün tescili için bir defaya mahsus Belediyemize başvurulması gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

                                                                                                                                

 

 

Yıllık Kontrol Ücretleri       :01/01/2017 - 31/12/2017

0-5 durak arası                       :220,00 TL

6-10 durak arası                     :260,00 TL

Not: Yukarıda yer alan fiyatlara KDV dahildir.

 

A Tipi Muayene Kuruluş Bilgileri:

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi

Tunceli Temsilcisi       :Makine Mühendisi Ahmet ERK

Adres                           :Moğultay Mh. Yeni Belediye İşhanı No:12/6 Merkez/Tunceli

Telefon                        :(0532) 333 02 49