a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Aktuluk Mahallesi 1. Etap (Yol Üstü) Uygulama İmar Plan notu değişikliği

TUNCELİ BELEDİYESİ

İLAN

     İlimiz Merkez İlçesi, Aktuluk Mahallesinin bir kısmını kapsayan sınırları, paftasında belirtilen alanda hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 03.09.2020 tarih ve 2020/80 sayılı kararı ile onaylanan “Aktuluk Mahallesi 1. Etap (Yol Üstü) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” ile getirilen plan notlarının  “12.” maddesinde belirtilen plan notunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediye Meclisimizin 05.12.2022 tarih ve 2022/101 sayılı meclis kararı ile onaylanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 33/6 ıncı maddesi uyarınca 28.12.2022-30.01.2023 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile Tunceli Belediyesi Hizmet Binası giriş katındaki ilan panosunda askıya çıkartılmış olup, eş zamanlı olarak Belediyemizin resmi internet sayfası (www.tunceli.bel.tr) ve ilgili mahalle muhtarlığında ilan edilmiştir. Askıdaki imar plan değişikliğine itiraz olunması halinde müracaatın 30.01.2023 tarih, saat 17.00’a kadar Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması ilgililere ilan olunur.  28/12/2022