a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Moğultay Mah.254 Ada 1,2,3,7 ve 13 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı degişikliği