a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Moğultay Mah.277 Ada 2 ve 5 Nolu Parsellerde 1/5000 Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uyğulama İmar Planı Değişikliği

Tunceli Belediye Meclisinin 03.08.2018 Tarih Ve 107 Sayılı Kararı İle Onaylanan Tunceli İli Merkez İlçesi Moğultay Mah. Bulunan 277 Ada 2 ve 5 Nolu Parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plan değişikliği Belediyemiz İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.