a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi, Su deposu mevkii ve su deposu mevkiinin kuzey bölgesinin yapılaşma koşullarına ilişkin plan değişikliği

İLAN

Tunceli İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Su deposu mevkii ve su deposu mevkiinin kuzey bölgesinde bulunan ve imar paftalarında detaylı haliyle belirtilen imar adalarının yapılaşma koşullarına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri, Tunceli Belediye Meclisinin, 06.09.2018 tarih ve 112 sayılı kararı ile onaylanarak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, 05.10.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile belediyemizin ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarılmıştır.

                                                                                                                               İLAN OLUNUR.