a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
ATATÜRK MAH. BELEDİYE HİZMET ALANINDA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

            Tunceli İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan mevcut uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı (Terminal Alanı) olarak ayrılan alanın Eğitim Tesis Alanı (Anaokul ) olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri, Tunceli Belediye Meclisinin, 17.10.2018 tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylanarak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, 18.10.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile belediyemizin ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

                                                                                                                                           İLAN OLUNUR.