a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Rekreasyon alanları plan değişikliği.

Tunceli İli, Merkez İlçesi, Alpdoğan, Esentepe, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Mameki ve Mavi Köprü arasında kalan Uzunçayır Barajı kıyılarında ve Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 114 ada 68 parsel, 1571 ada 1 ve 2 nolu parseller üzerinde “Rekreasyon Alanı” amaçlı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri, Tunceli Belediye Meclisinin, 05.12.2018 tarih ve 2018/142 sayılı kararı ile onaylanarak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, 01.02.2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile belediyemizin ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 01.02.2019