a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
ATATÜRK MAH.1541 ADA 1 VE 2 PARSEL PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Tunceli İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1541 ada 1 ve 2 nolu parseller üzerinde “Konut+Ticaret Alanı” amaçlı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri, Tunceli Belediye Meclisinin, 09.01.2019 tarihli ve 2019/14 sayılı kararı ile onaylanarak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, 11.02.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile belediyemizin ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 11.02.2019

İLAN OLUNUR