a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
İLAVE-REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ

Tunceli (Merkez) İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarının 2.17. maddesinde belirtilen plan hükmünün düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı plan notu değişikliği, Tunceli Belediye Meclisinin, 11.02.2019 tarihli ve 2019/26 sayılı kararı ile onaylanarak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, 25.02.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile belediyemizin ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 25.02.2019
İLAN ONUR.