a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Sağlık Tesis Alanı (Devlet Hastanesi) Plan Değişikliği

İLAN

 

         Tunceli İli, Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Sağlık Bakanlığı adına tahsisli 1530 ada 1 nolu kadastro parseli ile yine Sağlık Bakanlığı adına tahsisli 1819 ada 1 nolu Orman parselin bir kısmını kapsayan ve meri imar planımızda “Sağlık Tesis Alanı (Devlet Hastanesi)” olarak planlı olan imar adasının, yapılaşma koşulu (Emsal değeri) ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tunceli Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih ve 2020/9 sayılı kararı ile onaylanarak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, 18.02.2020-19.03.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile Belediyemiz Hizmet Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katındaki ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. İmar Planlarına yapılacak itiraz olunması halinde müracaatın Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması ilan olunur.  18.02.2020