a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

2020 YILI  EYLÜL  AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

KARAR NO: 2020/72

 

             GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Yazılı önerge ile gündeme alınan, Belediyemiz sınırları içerisinde, eski mezbahane bölgesinde bulunan ve eski Tunceli Valisi Mustafa YAMAN  isminin verildiği tesislerin isim değişikliği konusunun  görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesinde Belediyemiz sınırları içerisinde eski mezbahane bölgesinde bulunan ve  eski Tunceli Valisi Mustafa YAMAN ismiyle bilinen tesislerin, isim değişikliği konusunun,  imar komisyonu tarafından gerekli araştırma ve çalışmaların yapılmak üzere,   imar komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Alişan IŞIK’ın, eski Tunceli Valisi Mustafa YAMAN isminin kalması görüşüne karşılık, oyçokluğu ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/73

GÜNDEMİN İKİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, İlimiz (Merkez) kent merkezini kapsayan İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı ile getirilen plan hükümlerinin “Konut Alanları” başlığı adı altında yer alan 3. ve 5. maddelerinde belirtilen plan hükmünün düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı plan notu değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz (Merkez) kent merkezini kapsayan İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı ile getirilen plan hükümlerinin “Konut Alanları” başlığı adı altında yer alan 3.  maddesi  5. fıkrasında  belirtilen plan hükmünün düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı plan notu değişikliğinin imar komisyonu tarafından incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2020/74

  GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan,  Özgür Çağlar AKKAYA’nın 01.07.2020 tarihli ve 4623 sayılı dilekçesi ile sunulan; İlimiz Merkez Yeni mahalle sınırları dahilinde, mülkiyeti şahsına ait 52 ada 5 nolu parselin, Alibaba Mahallesi sınırları dahilinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait 200 ada 15 nolu parsel ile takas yapılması talebinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Özgür Çağlar AKKAYA’nın 01.07.2020 tarihli ve 4623 sayılı dilekçesi ile sunulan; İlimiz Merkez Yeni mahalle sınırları dahilinde, mülkiyeti kendisine ait 52 ada 5 nolu parselin, Alibaba Mahallesi sınırları dahilinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait 200 ada 15 nolu parsel ile takas yapılması talebinin, 18. madde çalışmaları ile çözülmesi, çözülemediği takdirde konunun değerlendirilmesi oylamaya sunuldu; Oy birliği kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/75

Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 31/08/2020 tarih ve 6112 sayılı yazısı ekinde bulunan Kemal  KARABULUT’ un 24/08/2020 tarih ve 6006 sayılı dilekçesi ile İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi Boysan Caddesi No:1 adresinde bulunan (Vietnam Kıraathanesi) işyerinin içkili alanlar krokisine dahil edilmesine dair yapılan değerlendirmelerde,  benzer taleplere de çözüm olması açısından, genel olarak il merkezinde yeni içkili alanlara ihtiyaç olup-olmadığı konusunda geniş çaplı çalışmalar yürütmek üzere, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, meclis üyelerimizden Şükrü KILIÇ, Cafer TOSUN ve Mustafa YILDIRIM’dan oluşan bir komisyonun kurulması, komisyonun çalışmaları doğrultusunda gündeme gelecek olan taleplerin değerlendirilmesi oylamaya sunuldu; Meclis üyelerinden, Yaşar ÇİÇEK, Seydali BULUT, Alişan IŞIK, Bedri KAYA, Elif ÖZER, Haydar DEMİR ve Nurgül YALAY’ın içkili mekanların yeterince olduğu görüşleriyle red oylarına karşılık,  yukarıda bahsedilen işyerinin, İçkili Alanlar Bölgesine dahil edilme talebinin,  komisyonun çalışmaları sonucuna göre değerlendirilmesi oy çokluğu ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin Zabıta  Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/76

            GÜNDEMİN BEŞİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Ali ATEŞ, 26.08.2020 tarihli dilekçesi ile  vefat eden oğlu Savaş ATEŞ’in anısını yaşatmak adına, isminin Atatürk Mahallesi TOKİ Parkı üst kısmında bulunan 94. Sokağa verilmesi talebinin görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 26/08/2020 tarih ve 6016 sayılı yazısı ekinde bulunan Ali ATEŞ’ in 26.08.2020 tarihli dilekçesine istinaden,  henüz  41 yaşındayken, 24/10/2019 tarihinde vefat eden oğlu Savaş ATEŞ’in isminin yaşatılması adına, İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde  bulunan  94. Sokağın adının  “Savaş ATEŞ  Sokağı" olarak   tescil edilmesi oylamaya sunuldu;  Meclis Üyesi Alişan IŞIK çekimser Meclis Üyesi Mustafa YILDIRIM red oyuna karşılık Oy çokluğu  ile kabul edilerek  5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 81’ inci maddesi gereğince onay için  İl Makamına sunulmasına; karar onaylandıktan sonra  gereği için karar   örneğinin Zabıta Müdürlüğü’ ne, Fen İşleri Müdürlüğü’ ne, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ ne gönderilmesine  karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/77

GÜNDEMİN ALTINCI  MADDESİNDE BULUNAN: Aktuluk –Atatürk Mahallesi Minübüsçüler Kooperatifi Başkanı Hıdır AĞ’ ın 29.07.2020 tarih ve 5412 sayılı dilekçesi ile Aktuluk Mahallesi ve Atatürk Mahallesi güzergahında öğrenci taşıma ücretine zam yapılması  talebinin görüşülmesine geçildi.

                  Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 04.08.2020 tarih ve 5318 sayılı yazısı ekinde bulunan Atatürk - Aktuluk Mahallesi Minibüsçüler Durağı Başkanı  Hıdır AĞ, 29.07.2020 tarih ve 5412 sayılı dilekçesi ile Atatürk - Aktuluk Mahallesi güzergâhında öğrenci taşıma ücretlerine zam yapılması talebinde bulunmuş, yapılan görüşmelerde, mevcut öğrenci taşıma ücretlerine meclis üyelerimizden Damla ÇINAR ve Serda GÖÇER KARAKOÇ “zam yapılmasına” meclis üyelerimizden Haydar DEMİR ve Seydali BULUT’un “50 kuruş zam  yapılması uygundur” şeklindeki görüşlerine karşılık, mevcut öğrenci taşıma ücretlerine 12 ay boyunca öğrenci tarifesi uygulanmak şartıyla  25 kuruş zam yapılması oyçokluğu ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Zabıta Müdürlüğüne, bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

 

 

KARAR NO: 2020/78

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Hüseyin KÖK, Alibaba Mahallesi Dilikitaş –Miskisağ Mevkii Küme Evleri sakinleri ile birlikte Belediye Başkanlığına vermiş olduğu  23.07.2020 tarih ve 5235 sayılı dilekçesi  ile Munzur nehri kıyısına  yakın oturduklarını,   bölgeye il merkezi ve il dışından gelen vatandaşların,  çadır kurdukları,   piknik  yaptıkları ,  mangal yakarak ve gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiklerine dair konunun mecliste değerlendirilmek üzere  görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 05/08/2020 tarih ve 5381 sayılı yazısı ekinde bulunan Hüseyin KÖK, Selvi KÖK, Zekiye GEZER, Serdar ÇAKICI, Kazım URAL, İlknur URAL, İrem URAL, Musa TANRIVERDİ, Sevgi GEZER ve Ayhan GEZER isimli bölge sakinleri imzalı  23.07.2020 tarih ve 5235 sayılı dilekçeye  istinaden, yapılan görüşmelerde, İlimiz Merkez Alibaba Mahallesi Dikilitaş – Miskisağ mevkiinde ikamet eden  bölge sakinlerinin, evlerinin Munzur Nehrine yakın olduğu, İlimizden ve il dışından gelen vatandaşlar tarafından, ikamet ettikleri civarın piknik alanı olarak kullanıldığı,  mangal yakıldığı, alkol tüketimi ve yüksek müzik sesiyle çevre sakinlerine rahatsızlık verdikleri,  ayrıca kampçıların da sürekli bölgede kamp yaptıkları,  gece sürekli kavgaların olduğu ilgi sayılı dilekçede belirtilmiş olup, duruma istinaden,  düzenli alanların yaratılması, çevrenin korunması ve bahse konu rahatsız edici durumların giderilmesi adına, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde konuya dair çalışmalar yürütmek üzere, meclis üyelerimizden Serdar GÖÇER KARAKOÇ, Damla ÇINAR, Yaşar ÇİÇEK, Alişan IŞIK, Cömert YOLTAY, Seydali BULUT, Cafer TOSUN’dan teşekkül eden bir Çevre Komisyonun kurulması, komisyonun konuya dair yürüttüğü çalışmaları Kasım ayı sonuna kadar raporlaması, rapor dahilinde, Aralık ayı meclisinde konunun değerlendirilmesi oylama sunuldu; Oybirliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Zabıta Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2020/79

            GÜNDEMİN SEKİZİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: 1 Mayıs Anıtı talebinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün 24.08.2020 tarih ve 5911 sayılı yazısı ekinde bulunan 07.08.2020 tarih ve 2020/70 sayılı Meclis Kararına istinaden, İlimiz Merkez Moğultay Mahallesinde yapılması önerilen, 1 Mayıs anıtı için uygun yer tespitine dair, Sendika ve Kurumlarla görüşmeler yapmak üzere,  konunun imar komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/80

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez İlçesi, Aktuluk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap (Yol Üstü) olarak yapılan, sınırları paftasında belirtilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  ; İlimiz Merkez Aktuluk mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap (yol üstü) olarak yapılan ve sınırları paftasında belirtilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan paftaları, plan açıklama raporu, plan notları ve diğer ekleri, üst plan olan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan nüfus kabulleri ve ilke kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimler ve plan tekniklerine göre hazırlandığı görülmüş olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan paftaları, plan açıklama raporu, plan notları ve diğer eklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onanması oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Bedri KAYA ve Elif ÖZER’in, planlamanın düzensiz yapıldığı gerekçesi ile red oylarına karşılık, oy çokluğu ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/81

            GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez İlçesi, Aktuluk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 2. Etap ( Yol Altı) olarak yapılan, sınırları paftasında belirtilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın görüşülmesine geçildi.

                Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Aktuluk mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 2. Etap (yol altı) olarak yapılan ve sınırları paftasında belirtilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan paftaları, plan açıklama raporu, plan notları ve diğer ekleri, üst plan olan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan nüfus kabulleri ve ilke kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimler ve plan tekniklerine göre hazırlandığı görülmüş olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan paftaları, plan açıklama raporu, plan notları ve diğer eklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onanması oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Bedri KAYA ve Elif ÖZER’in, planlamanın düzensiz yapıldığı gerekçesi ile red oylarına karşılık, oy çokluğu ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/82

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez İlçesi Atatürk Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 1541 ada 1 ve 2 nolu parseli kapsayan imar adasının (B-5) ve Yençok:17.50 yapılaşma koşullarında “Konut+Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz merkez Atatürk mahallesi sınırları dahilinde yer alan 1541 ada 1  nolu parsel, belediyemiz adına kayıtlı olup, yol çekme mesafeleri ve parselin şekli de dikkate alındığında atıl vaziyettedir. Bu parselin bulunduğu adada civar adaların yapılaşma durumuna uygun düzenleme yapılması zorunlu olduğundan, 1541 ada 1 ve 2  nolu parselleri  kapsayan imar adasının B-5 ve yençok : 17,50 metre yapılaşma koşullarında ‘Konut+Ticaret’ alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oylamaya sunuldu;  meclis üyelerimizin genel görüşü, arsanın satılmaması,  Belediye hizmet alanı olarak kullanılmasının doğru olacağı görüşleri ve plan bütünlüğünü bozduğu görüşüyle meclis üyelerimizden Seydali BULUT’un red oyuna karşılık, imar planı değişikliği Oy çokluğu ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/83

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde sınırları imar paftasında belirtilen imar adalarının, ekli paftasındaki haliyle düzenlenmesine ilişkin hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde sınırları imar paftasında belirtilen imar adalarının, ekli paftasındaki haliyle düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği meclisimizce incelenerek oylamaya sunuldu; plan bütünlüğünü bozduğu görüşüyle Haydar DEMİR’in red oyuna karşılık, İmar planı değişikliği  oy çokluğu ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/84

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 1631 ada 4 nolu parselde yapılan ve 17.07.2020-17.08.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılan plan değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi sınırları dâhilinde yer alan 1631 ada 4 nolu parselde yapılan ve 17.07.2020-17.08.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılan plan değişikliği konusunda, Belediye Meclimizin almış olduğu 02.07.2020 tarih ve 2020/30 sayılı “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” içerikli kararına,  yasal askı süresi içerisinde, 29/07/2020 tarih ve 06/0135 sayılı yazıları ile yapılan plan değişiklikleri  3194 sayılı İmar Kanununa ve ilgili mevzuata ayrılık teşkil ettiği, bu tür parçacıl müdahalelerle kamu yararının zorunlu kılınmasının mümkün olmadığı ve üst ölçekli planların mekânsal bütünlüğü bozduğu gerekçesi ile TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın  plan değişikliğine yapmış olduğu itiraz oylamaya sunuldu; Meclis Üyelerimizden  Elif ÖZER, Seydali BULUT, Nurgül YALAY, Bedri KAYA, Haydar DEMİR’in itiraz gerekçesinin yerinde olduğu görüşlerine  karşılık, 02.07.2020 tarih ve 2020/30 sayılı Belediyemiz meclis kararı ve hükümlerinin aynen geçerliliğinin devam etmesi gerekçeleri ile karara yapılan itiraz oylamaya sunuldu; oyçokluğu ile reddedilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/85

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Devlet Su İşleri 93. Şube Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ıslah çalışmaları kapsamında ortaya çıkan teknik sorunların giderilmesi amacıyla İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde, sınırları imar paftasında belirtilen yapı adasını kapsayan alanın, ekli paftasındaki haliyle düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

                 Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Devlet Su İşleri 93. Şube Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ıslah çalışmaları kapsamında ortaya çıkan teknik sorunların giderilmesi amacıyla İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde, sınırları imar paftasında belirtilen yapı adasını kapsayan alanın, ekli paftasındaki haliyle düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/86

  GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Alibaba Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 83 ada 1 nolu parsel ve 82 ada 1 nolu parselin bir kısmını kapsayan alanda Konut Alanı amaçlı hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planın görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Alibaba Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 83 ada 1 nolu parsel ve 82 ada 1 nolu parselin bir kısmını kapsayan alanda Konut Alanı amaçlı hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planın, imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/87

     GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 7. Etap olarak onaylanan meri imar planımızdaki 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve 1/1000 ölçekli  uygulama değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 7. Etap olarak onaylanan meri imar planımızdaki 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve 1/1000 ölçekli  uygulama değişikliği imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2020/88

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, meri imar planımızda Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak planlı olan imar adasının Emsal değerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, meri imar planımızda Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak planlı olan imar adasının Emsal değerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin,  imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.