a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2019 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

2019 YILI  AĞUSTOS  AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

KARAR NO: 2019/93

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Moğultay Mahallesinde bulunan Serdar DEMİREL ve Aydın ENGİN’e ait işyerlerinin   İçkili Alanlar  Krokisine dahil edilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 17.07.2019 tarih ve 4694 sayılı yazılarına istinaden, İlimiz Merkez  Moğultay Mahallesi Boysan Caddesi  No:15/A adresinde işletmeciliğini Serdar DEMİREL’in yaptığı ve  Moğultay Mahallesi Atıl ÜZELGÜN Caddesi No:26  adresinde işletmeciliğini Aydın ENGİN’in yaptığı işyerlerinin İçkili Alanlar Krokisine dahil edilmesi talepleri değerlendirilmiş olup,  işyerlerinin konumu, merkezde fazlasıyla alkol ruhsatlı işyerlerinin olması ve halkın dinlenmek ve kaliteli zaman geçirmek için nezih mekanlara ihtiyaç duyması sebebiyle, bahse konu işyerlerine alkol ruhsatı verilmesi için  içkili alanlar krokisine dahil edilmesi yönündeki  talep  oylamaya sunuldu; Berkay GÜNDOĞAN ve Cömert YOLTAY’ın kabul oylarına karşılık, oy çokluğu ile  reddedilerek, gereği için karardan bir örneğinin Zabıta  Müdürlüğü’ ne  gönderilmesine ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

      

KARAR NO: 2019/94

 

GÜNDEMİN İKİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Aktuluk ve Atatürk Mahallesi güzergâhında yolcu taşımacılığı yapan minibüslere ait güzergahın Çiçekli Köyü yol ayrımından Bardak Tepe güzergahına kadar   uzatılması talebinin görüşülmesine geçildi.

                Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; 03.11.2017 tarih ve 2017/98 nolu meclis kararı ile Atatürk ve Aktuluk Mahalleleri A1, A2, U1, U2 minibüs hatları güzergâhlarının durak yerleri belirlenerek uygulamaya geçilmiştir.

               Ancak vatandaşlar  tarafından  Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne  iletilen talepler üzerine, konu yeniden görüşülmüş olup, U1 hattı gidiş güzergahına bir durak daha eklenerek Aktuluk hattının Çiçekli Köyü yol ayrımından Bardak Tepe-İlk Viyadük’ e kadar uzatılması ve Bardak Tepe-İlk Viyadük’ün son durak (dönüş durağı) olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir suretinin Zabıta Müdürlüğü' ne, bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü'ne,  bir İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi. 

 

KARAR NO: 2019/95

  GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi güzergâhında bulunan yolcu taşımacılığı yapan minibüslere ait güzergahın Hasan DEVLETLİ caddesi güzergahına kadar uzatılması  talebinin görüşülmesine geçildi.     

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; 02.02.2018 tarih ve 2018/22 nolu meclis kararı ile Cumhuriyet Mahallesi  minibüs hattı  güzergâhının durak yerleri belirlenerek uygulamaya geçilmiştir.

            Ancak, vatandaşlar tarafından Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne  iletilen talepler üzerine  konu  yeniden görüşülmüş olup, Cumhuriyet Mahallesi  gidiş güzergahına bir durak daha eklenerek Hasan DEVLETLİ Caddesi güzergahına kadar uzatılması ve Hasan DEVLETLİ Caddesi güzergahının  son durak (dönüş durağı) noktası olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir suretinin Zabıta Müdürlüğü' ne, bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü'ne, bir İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/96

 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN Tunceli Merkez İlçesi sınırları dahilinde yer alan, İnönü Mahallesinde yapılacak olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz (Merkez) İlave+Revizyon imar planı çalışmaları 2017 yılında tamamlanmıştır. Ancak revizyon imar planın kesinleşmesinden sonra, Erzincan İdare Mahkemesinde davalar açılmıştır. Erzincan İdare Mahkemesinin; 2018/817E. ve 2019/615 sayılı kararı, 2018/259E. ve 2019/488 sayılı kararı, 2018/819E. ve 2019/646sayılı kararı, 2018/818E. ve 2019/417 sayılı kararı, 2018/795E. ve 2019/416 sayılı mahkeme kararlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

          Yapılan plan düzenlemelerinde 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı nüfus kabulleri ve ilke kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları hazırlanmıştır.

          İnönü Mahallesini kapsayan alanda 1. Etap olarak yapılan Sınırlar Paftasında belirtilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/b maddesi gereğince, oylamaya sunuldu, Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/97

GÜNDEMİN BEŞİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN:   Tunceli Merkez İlçesi sınırları dahilinde yer alan, Esentepe Mahallesinde yapılacak olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz (Merkez) İlave+Revizyon imar planı çalışmaları 2017 yılında tamamlanmıştır. Ancak revizyon imar planın kesinleşmesinden sonra, Erzincan İdare Mahkemesinde davalar açılmıştır. Erzincan İdare Mahkemesinin; 2018/817E. ve 2019/615 sayılı kararı, 2018/259E. ve 2019/488 sayılı kararı, 2018/819E. ve 2019/646sayılı kararı, 2018/818E. ve 2019/417 sayılı kararı, 2018/795E. ve 2019/416 sayılı mahkeme kararlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

         Yapılan plan düzenlemelerinde 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı nüfus kabulleri ve ilke kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları hazırlanmıştır.

Esentepe Mahallesini kapsayan alanda 2. Etap olarak yapılan Sınırlar Paftasında belirtilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/b maddesi gereğince, oylamaya sunuldu, Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/98

 

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNDE BULUNAN:   Tunceli Merkez İlçesi sınırları dahilinde yer alan, Moğultay Mahallesi ve Yenimahalle’yi kapsayan alanda yapılacak olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;İlimiz (Merkez) İlave+Revizyon imar planı çalışmaları 2017 yılında tamamlanmıştır. Ancak revizyon imar planın kesinleşmesinden sonra, Erzincan İdare Mahkemesinde davalar açılmıştır. Erzincan İdare Mahkemesinin; 2018/817E. ve 2019/615 sayılı kararı, 2018/259E. ve 2019/488 sayılı kararı, 2018/819E. ve 2019/646sayılı kararı, 2018/818E. ve 2019/417 sayılı kararı, 2018/795E. ve 2019/416 sayılı mahkeme kararlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

          Ayrıca 2018 yılı içerisinde belirlenen Orman Kadastro sınırlarına göre İlimiz Merkez Atatürk, Cumhuriyet, Yeni Mahalle ve Alibaba Mahallelerinde imar planlarının yeniden düzenlenerek revize edilmesi gerekmektedir.

         Yapılan plan düzenlemelerinde 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı nüfus kabulleri ve ilke kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları hazırlanmıştır.

        Moğultay ve Yeni Mahalleyi kapsayan alanda 3. Etap olarak yapılan Sınırlar Paftasında belirtilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/b maddesi gereğince, oylamaya sunuldu, Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne   ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/99

GÜNDEMİN YEDİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN:   Tunceli Merkez İlçesi sınırları dâhilinde yer alan, Alibaba Mahallesinde yapılacak olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;İlimiz (Merkez) İlave+Revizyon imar planı çalışmaları 2017 yılında tamamlanmıştır. Ancak revizyon imar planın kesinleşmesinden sonra Erzincan İdare Mahkemesinde davalar açılmıştır. Erzincan İdare Mahkemesinin; 2018/817E. ve 2019/615 sayılı kararı, 2018/259E. ve 2019/488 sayılı kararı, 2018/819E. ve 2019/646sayılı kararı, 2018/818E. ve 2019/417 sayılı kararı, 2018/795E. ve 2019/416 sayılı mahkeme kararlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 2018 yılı içerisinde belirlenen Orman Kadastro sınırlarına göre İlimiz Merkez Atatürk, Cumhuriyet, Yeni Mahalle ve Alibaba Mahallelerinde imar planlarının yeniden düzenlenerek revize edilmesi gerekmektedir.

           Yapılan plan düzenlemelerinde 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı nüfus kabulleri ve ilke kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları hazırlanmıştır.

               Alibaba Mahallesini kapsayan alanda 4. Etap olarak yapılan Sınırlar Paftasında belirtilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/b maddesi gereğince, oylamaya sunuldu, Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne  gönderilmesine ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/100

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNDE BULUNAN:   Tunceli Merkez İlçesi sınırları dahilinde yer alan, Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;İlimiz (Merkez) İlave+Revizyon imar planı çalışmaları 2017 yılında tamamlanmıştır. Ancak revizyon imar planın kesinleşmesinden sonra, Erzincan İdare Mahkemesinde davalar açılmıştır. Erzincan İdare Mahkemesinin; 2018/817E. ve 2019/615 sayılı kararı, 2018/259E. ve 2019/488 sayılı kararı, 2018/819E. ve 2019/646 sayılı kararı, 2018/818E. ve 2019/417 sayılı kararı, 2018/795E. ve 2019/416 sayılı mahkeme kararlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 2018 yılı içerisinde belirlenen Orman Kadastro sınırlarına göre İlimiz Merkez Atatürk, Cumhuriyet, Yeni Mahalle ve Alibaba Mahallelerinde imar planlarının yeniden düzenlenerek revize edilmesi gerekmektedir.

          Yapılan plan düzenlemelerinde 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı nüfus kabulleri ve ilke kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları hazırlanmıştır.

           Cumhuriyet Mahallesini kapsayan alanda 5. Etap olarak yapılan Sınırlar Paftasında belirtilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/b maddesi gereğince, oylamaya sunuldu, Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne  ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/101

GÜNDEMİN DOKUZUNCU  MADDESİNDE BULUNAN:  Tunceli Merkez İlçesi sınırları dâhilinde yer alan, Atatürk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda (15.Temmuz Şehitler Bulvarı ile Uzunçayır barajı arasında kalan alanlar) yapılacak olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz (Merkez) İlave+Revizyon imar planı çalışmaları 2017 yılında tamamlanmıştır. Ancak revizyon imar planın kesinleşmesinden sonra, Erzincan İdare Mahkemesinde davalar açılmıştır. Erzincan İdare Mahkemesinin; 2018/817E. ve 2019/615 sayılı kararı, 2018/259E. ve 2019/488 sayılı kararı, 2018/819E. ve 2019/646sayılı kararı, 2018/818E. ve 2019/417 sayılı kararı, 2018/795E. ve 2019/416 sayılı mahkeme kararlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

             Ayrıca 2018 yılı içerisinde belirlenen Orman Kadastro sınırlarına göre İlimiz Merkez Atatürk, Cumhuriyet, Yeni Mahalle ve Alibaba Mahallelerinde imar planlarının yeniden düzenlenerek revize edilmesi gerekmektedir.

Yapılan plan düzenlemelerinde 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı nüfus kabulleri ve ilke kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları hazırlanmıştır.

             Atatürk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda (15.Temmuz Şehitler Bulvarı ile Uzunçayır barajı arasında kalan alanlar) 6. Etap olarak yapılan Sınırlar Paftasında belirtilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/b maddesi gereğince, oylamaya sunuldu, Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne gönderilmesine  ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/102

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNDE BULUNAN: Tunceli Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Atatürk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda (15. Temmuz Şehitler Bulvarının batı kısımlarını kapsayan alanlar) yapılacak olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;İlimiz (Merkez) İlave+Revizyon imar planı çalışmaları 2017 yılında tamamlanmış,  Ancak revizyon imar planın kesinleşmesinden sonra, Erzincan İdare Mahkemesinde davalar açılmıştır. Erzincan İdare Mahkemesinin; 2018/817E. ve 2019/615 sayılı kararı, 2018/259E. ve 2019/488 sayılı kararı, 2018/819E. ve 2019/646sayılı kararı, 2018/818E. ve 2019/417 sayılı kararı, 2018/795E. ve 2019/416 sayılı mahkeme kararlarının getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 2018 yılı içerisinde belirlenen Orman Kadastro sınırlarına göre İlimiz Merkez Atatürk, Cumhuriyet, Yeni Mahalle ve Alibaba Mahallelerinde imar planlarının yeniden düzenlenerek revize edilmesi gerekmektedir.

           Yapılan plan düzenlemelerinde 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı nüfus kabulleri ve ilke kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları hazırlanmıştır.

            Atatürk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda (15. Temmuz Şehitler Bulvarının batı kısmı) 7. Etap olarak yapılan Sınırlar Paftasında belirtilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/b maddesi gereğince, oylamaya sunuldu, Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/103

     GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN:  Akpazar Belediyesi’ne  ambulans aracının hibe edilmesi konusunun  görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Akpazar Belediye Başkanlığı’nın 08.07.2019 tarih ve 353 sayılı yazılarına istinaden  talepleri  değerlendirilmiş olup, Belediyemiz envanterinde bulunan  1 adet,  62 AL 084 plakalı Ambulans  aracının Akpazar Belediye Başkanlığı’na hibe edilmesi   oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Fen İşleri  Müdürlüğü’ ne ve  bir örneğinin  Fen İşleri Müdürlüğü’nce ilgili kuruma  gönderilmesine  ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/104

            GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN:   Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonunun kurulması ve komisyona üye seçimi  konusunun görüşülmesine geçildi.

          Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz bünyesinde oluşturulacak olan  Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu kurulması konusunun,  daha sonraki meclis toplantısında kapsamlı  görüşülmek üzere ertelenmesi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne  gönderilmesine  ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/105

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN:   Sözlü önerge ile gündeme alınan, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Jeopark   Birimi kurulması konusunun  görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Kentimizi (deprem, volkan gibi)  jeolojik tehlikeler karşısında   jeolojik bilinç alanı haline getirmek,  jeolojik ve doğal güzelliklerin korunup, gelecek nesillere aktarmak,  özel doğa koruma bölgeleri oluşturmak adına çalışmalar yapmak üzere,  Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde  Jeopark Biriminin kurulması, iş ve işlemlerinin aynı müdürlük bünyesinde yürütülmesi oylamaya sunuldu:  Oybirliği ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin  bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne,  bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü'ne  ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/106

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde   Proje birimi kurulması konusunun görüşülmesine geçildi.

          Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Kentimizin doğal güzelliklerinin korunup  gelecek nesillere aktarmak ve  refah düzeyini arttırmak adına teknik ve sosyal projeler üretmek amacıyla   Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde  Proje Biriminin kurulması, iş ve işlemlerinin aynı müdürlük bünyesinde yürütülmesi oylamaya sunuldu:  Oybirliği ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne, bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü'ne  ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.